Dergi Formunda Çalışma

Dergi formundaki bu çalışma, sanatçıların-katılımcıların sanatsal tavırlarını gerçekleştirebilecekleri bir mecra olarak düşünülmektedir.

İçerik üreten sanatçılar, üretimlerini göstermek için (sıklıkla) kullandıkları fiziki mekanların koşullarının dolaşıma uygun olmamasını üretimi engelleyen değil yeni üretimler oluşturmak için bir etken olarak görmektedir.

Bu çalışma içinde yer alan sanatçılar, kendilerine ayrılan alanları bir üretim alanı olarak görmektedir.

Dergi formundaki bu çalışma, değişken katılımcılarla her 6 ayda bir, basılı olarak yayınlanmaktadır.

Tüm Sayılar

Sonraki Sayı Hakkında

Derginin bir sonraki sayısı, Emre Zeytinoğlu’nun içerik küratörlüğünde 06.2024 tarihinde yayınlanacaktır.